Hrvacka

Sirakuški tiranin Dionizije Stariji osnovao je koloniju Issu na otoku Visu.

U blizini Lumbarde na Korčuli je osnovana kolonija o čijem osnivanju svjedoči zapis Lumbardska psefizma.

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, u geopolitičkom smislu srednjoeuropska i sredozemna država, a zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja.

Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu.

Najvažnija kultura ranog brončanog doba na tlu kontinentalne Hrvatske je vinkovačka kultura, a na tlu južne Hrvatske cetinska kultura.

Obje od njih, na različit način i u različitom obimu nastavljaju tradiciju vučedolske kulture.

Grci svoje kolonije na istočnim jadranskim obalama osnivaju krajem VI. Prva naseobina je bila Korkira Melajna na Korčuli koji su osnovali stanovnici otoka Krfa.

Potom, pod vladarskom dinastijom Trpimirović Hrvatska postaje jedinstvena kneževina, a 7. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i nezavisna država. pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska postaje kraljevina.

Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS.

Kopnena površina iznosi 56.578 km², a površina obalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje.

Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Republike Hrvatske.

Leave a Reply

  1. Naughtysexchatcity 21-Oct-2020 17:37

    Sometimes, the problem lies with the computer on which you are running Impactor. It will allow you to bypass the default 3-app limit and fix “Verifying Application” error. Disable the 2-step verification feature and then try again. If you are still facing the “Verifying Application” error, just leave a comment below.

  2. Free adult chat no reg or e mail just straight chat 20-Mar-2020 15:42

    All our models (18 teen women) can publish their porn videos and enjoy live erotic video feeds of other folks !